Pomimo bardzo szerokiego działania napojów izotonicznych ich podstawowych przeznaczeniem jest